Čo je poznámková Biblia?

Poznámková Biblia nadväzuje na trend, ktorý už je v niektorých krajinách značne rozvinutý. V anglickom jazyku sa takýto spôsob práce s Písmom nazýva Bible Journaling.

Keďže sme nenašli v slovenskom jazyku vhodný ekvivalent, použili sme pre túto činnosť trochu kostrbaté pomenovanie „poznámkovanie“ Biblie,
a tak môžeme hovoriť o novej kategórii:
poznámková Biblia.

Naša poznámková Biblia nesie názov Inšpiruj sa… Pozýva nadchnúť sa Božím slovom, ktoré samotné je inšpirované, a tiež pozýva tvorivo sa nad ním zamýšľať.

Čo je „poznámkovanie“ Biblie?

Jednoducho povedané, je to vytváranie poznámok a kresieb po okrajoch Biblie,
pričom tieto zápisky sú výsledkom rozjímania nad Božím slovom.

Pozývame vás, inšpirujte sa...

Mnohí veriaci dnes čítajú Bibliu s ceruzkou v ruke a verše Písma alebo svoje pocity, vyznania či uctievanie adresované Bohu stvárňujú v grafickej podobe. Aj keď sa „poznámkovanie“ Biblie môže javiť ako novinka posledných rokov, nie je to tak. Už v dávnoveku bol ručne prepisovaný biblický text často zdobený kaligrafiami a ilustráciami.

Nádhernou skutočnosťou dnešnej doby je,  že táto
činnosť už nie je doménou umelcov a zručných remeselníkov, ale tento spôsob tvorivého čítania
Božieho slova je dostupný pre každého.

Mnohí veriaci dosvedčujú, že obohacuje život,
približuje k Bohu a prehlbuje lásku k Biblii. Vydať sa touto cestou znamená spomaliť, zahĺbiť sa do slov Písma, hľadať ich význam vo vlastnom  živote
a nakoniec ich stvárniť v kresbe,
kaligrafii či maľbe.

Čo Biblia prináša?

Poznámková Biblia Inšpiruj sa… je prvá svojho druhu na Slovensku.
Prinášame vám ju v Slovenskom ekumenickom preklade.

Nádherné kresby

Text Biblie je po stranách doplnený o nádherné kresby pripravené na vymaľovanie či vlastné inšpirácie.

Písanie poznámok

Svoje myšlienky spojené s biblickým textom si môžete zapisovať po okrajoch svojej Biblie.

Jednostĺpcový text

Text Biblie je v dobre čitateľnej jednostĺpcovej sadzbe, vďaka čomu prináša príjemné čítanie.

Ideálny darček

pre iných, ale aj pre seba 🙂

Pozrite sa do vnútra

Knihu nájdete v našom
internetovom obchode

TERAZ AJ KATOLÍCKA VERZIA

VERZIA BEZ DEUTEROKÁNONICKÝCH KNÍH